Drop Down Menu
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
  • חני נאור
חני נאור1 חני נאור2 חני נאור3 חני נאור4 חני נאור5 חני נאור6 חני נאור7 חני נאור8 חני נאור9

משרד מכירות
ליווי בשלב  התכנון ועיצוב המשרד מהווה פתרון לסביבת עבודה נוחה, יעילה ולא פחות מכך חווייתית.
דגש על אווירה אותה רוצה החברה לשדר ללקוחות המשקיעים את מיטב כספם, כי בסופו של תהליך משרד מרשים מעביר מסרים שיווקיים לצוות העובדים וללקוחות.
להשגת המטרה חשוב שהתכנון יתבצע בשני מישורים: תכנון עבור צרכים תפעוליים ותכנון עבור צרכי שיווק.חנות פאו ברזיל דיזיין סנטר בית פרטי מושב ניר צבי בית פרטי בן שמן סוויטת הורים דירת גן נס ציונה בית דו משפחתי רעננה
דירה מגדלי צמרת תל אביב דירה שוהם חדרי נוער בית פרטי תלמי מנשה ותיקים בית פרטי תלמי מנשה הרחבה קצת מפה ומשם